Wednesday, 27 February 2013

NWOSN Exhibition at Oriel Ynys Môn

Lisa Carter / Helen Lopez

Gwahoddir chwi i agoriad o’r arddangosfa gan

You are invited to the opening of the exhibition by
Rhwydwaith Stiwdios Agored Gogledd Cymru
North Wales Open
Studios Network

Dydd Sadwrn, Mawrth 2, 2013
12:00yh

Saturday, March 2, 2013
12:00pm
Dominic Clare / Barry Morris / Richard Daniels

Am ragor o wybodaeth cysylltwch ag
Oriel Ynys Môn:
01248 7244444
Mi fydd caffi Blas Mwy ar agor
Am ragor o wybodaeth ffoniwch:
01248 751516

For further information contact
Oriel Ynys Môn:
01248 724444
The Blas Mwy Café will be open.
For further information call:
01248 751516
Sara-Jane Harper / Carloe Randall
Derbyniodd y prosiect hwn gymorth a nawdd gan batneriaid eraill a restrir ar www.rsagc.orgThis project receives support and funding from further project partners listed on www.nwosn.org
logos
Sponsor logos


No comments:

Post a Comment